Kastrace se obvykle používá u psů a koček, ale i králíků či morčat. Kastrovat lze každého savce. Existují řada důvodů a tři způsoby jak zvíře zbavit plodnosti. Účinek může být trvalý nebo dočasný.

Důvody kastrace

Zdravotní důvody

Nastupují při zánětech a onkologickém onemocnění reprodukčních orgánů, u samců při onemocnění prostaty.

Preventivní důvody

Včasná kastrace samic výrazně snižuje výskyt rakoviny mléčné žlázy, zánětů dělohy a výskyt cukrovky.

Potřeba změny chování

Kastrace potlačuje agresivitu samců. Zvířata po kastraci bývají mnohem mírnější, přítulnější a také se méně toulají, což snižuje riziko infekcí a úrazů.

Regulace počtu toulavých zvířat

Důvod je zjevný.

Chovatelské důvody

Kastrují se jedinci, u kterých majitel neplánuje další chovatelské využití.

Formy kastrace

Chirurgická kastrace

Jde o operační zákrok, při kterém se odstraní reprodukční orgány, tj. vaječníky nebo varlata. Tím se ukončí pohlavní aktivita a schopnost reprodukce zvířete.

Sterilizace

Také sterilizace vede ke ztrátě plodnosti, nemá ale vliv na pohlavní aktivitu samců a říji samic. Příkladem sterilizace je vasektomie, trvalé přerušení chámovodů samce.

Chemická kastrace

Jde o tzv. kastraci na zkoušku. Používá se u psů, příp. u fretek. Pohlavní aktivity zvířete se utlumí dočasně na dobu v řádu měsíců. Nechcete-li přistoupit k trvalé kastraci nebo ji zdravotní stav zvířete nedovoluje, je chemická kastrace prověřeným přípravkem (jakým je např. Suprelorin) vhodným a neškodným řešením. Může se aplikovat opakovaně.

Průběh chirurgické kastrace

Chirurgická kastrace samic spočívá v odstranění vaječníků, případně i dělohy. Při preventivní kastraci mladých fen a koček je odstranění pouze vaječníků jednodušší, rychlejší a zcela dostačující. Odstranění dělohy může být účelné při existenci dalších zdravotních důvodů. Chirurgickou kastraci provádíme v celkové anestezii. Vzhledem k uložení reprodukčních orgánů je samozřejmě jednodušší u samců. U samic vedeme zákrok malým řezem na spodině bříška.

  1. Po důkladném předoperačním vyšetření podáme zvířeti léky proti bolesti, antibiotika a uvedeme je do celkové narkózy.
  2. Operaci vede veterinární lékař s veterinární sestrou. Po celou dobu monitorují životní funkce pacienta.
  3. Po zákroku se zvíře přemístí do postanestetického boxu, kde zůstane pod dohledem veterinární asistentky až do úplného probuzení. Pak si pacienta můžete vyzvednout.
  4. Operaci zaznamenáme do zdravotního průkazu a poučíme vás o podávání léků, prvních tekutin a potravy, projevech případných komplikací a termínu pooperační kontroly.

Na zákrok svého miláčka předem objednejte na naší recepci. Před operací dohlédněte na min. 9hodinovou hladovku.

Rizika kastrace

Kastrace je radikálním zásahem do hormonální rovnováhy zvířete, což může vést k různým nežádoucím důsledkům.

Sklon k obezitě

Kastrovaným zvířatům je nutno upravit jídelníček a příjem živin důsledně kontrolovat. U psů musíme dbát na zajištění dostatečného pohybu. Optimální tělesnou hmotnost u psů u koček si můžete stanovit pomocí tzv. body condition scoringu (BCS).

Močová inkontinence

Týká se 10–30 % fen, obvykle větších plemen. K pomočování dochází obvykle ve spánku. Inkontinenci lze upravit, existuje několik spolehlivých preparátů.

Zhoršení kvality osrstění

U časně kastrovaných fen převážně dlouhosrstých plemen může dojít k jakémusi návratu ke štěněcí srsti, zejména na bocích. Jde o trvalou, ovšem čistě kosmetickou vadu. Stačí upravit srst v psím kosmetickém salonu a všechno bude v pořádku.

Změna chování

Není pravidlem, ale nastat může. U samic nebývá výrazná, protože pohlavní hormony kastrované samice zůstávají ve stavu, v jakém jsou, když není v říji (nehárá, nemrouská). U samců je tomu jinak. Hladina testosteronu se po kastraci sníží, takže kastrovaní samci jsou klidnější, lépe ovladatelní, méně agresivní, neznačkují. Platí to však spíše pro mladší jedince.

Prodloužení doby růstu dlouhých kostí

Týká se samců kastrovaných před dosažením tělesné dospělosti. Záhy kastrovaní samci dorůstají větší velikosti. Provedete-li kastraci až po dosažení tělesné dospělosti, těmto projevům se vyhnete.

Výhody kastrace

Snížení rizika rakoviny

Vedlejší důsledky kastrace mohou být i pozitivní. Kastrace samic v útlém věku snižuje riziko rakoviny mléčné žlázy. Tento zdravotní bonus náleží fenám kastrovaným nejpozději před třetím háráním, nejlépe ale už před prvním, tedy před 8.–9. měsícem věku.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.