Veterinární služby

Dermatologie »

Dermatologie - obor, který pojednává o změnách a onemocněních kůže a kožních derivátů, jako jsou anální váčky, oční víčka, zevní zvukovody a drápy. Je třeba zdůraznit, že onemocnění pokožky je velmi často projevem celkového onemocnění a pouze komplexní přístup k pacientovi vede k úspěšné terapii. Laboratoř naší kliniky je schopna kvalitně vyšetřit vzorky kožních seškrabů, vzorky srsti včetně specializovaného barvení a kultivace na plísňová onemocnění (dermatofytní testy), ušní výtěry, hematologické vyšetření. Využíváme služeb laboratoře, která nám zpracovává vzorky bakteriologické, krevní, včetně stanovení hormonů a alergických protilátek. Poskytuje nám tak cenné informace k tomu, aby se naši pacienti co nejdříve uzdravili.

Kardiologie »

Kardiologie - je nauka o srdci a oběhové soustavě. Zabývá se diagnostikou jednotlivých poruch srdce a cévního systému a samozřejmě také i jejich léčbou. Klinika disponuje moderními fonendoskopy, RTG přístrojem, elektrokardiografem - EKG, laboratoří pro rychlé vyšetření krevních parametrů a sonografickým přístrojem.

Ortopedie »

Ortopedie - je lékařská disciplína, která se zabývá řešením a ošetřováním vrozených a získaných změn pohybového ústrojí. Nejen kvalitní rentgenové snímky, ale i vyjádření majitele a sledování pacienta v pohybu nám umožňuje odhalit většinu pohybových poruch. V diagnostice některých závažnějších kloubních změn provádíme např. odběr kloubní tekutiny včetně jejího rozboru. Na naší klinice samozřejmě zhotovujeme oficiální rentgenogramy dysplazie kyčelních kloubů, loketních kloubů, spondylózy páteře u boxerů, rentgenogramy páteře, včetně kontrastního vyšetření páteřního kanálu. Řešíme zde zlomeniny kostí, ale také i přetrhnutých vazů a šlach. Samozřejmostí je také důkladné poučení majitele zvířátka o pooperační péči, včetně vedení rehabilitačních programů. Disponujeme moderním přístrojovým vybavením na magnetoterapii, která umožňuje rychlejší rekonvalescenci a méně bolesti.

Stomatologie »

Stomatologie - odstranění zubního kamene prostřednictvím ultrazvuku. Spolu s majitelem zvířete hledáme optimální preventivní řešení, jak zabránit či alespoň zpomalit tvorbu zubního kamene. Diagnostikujeme také nemoci kořenů zubů rentgenologicky, zub který lze ještě zachránit samozřejmě plombujeme. Nedílnou součástí stomatologie a stomatologické péče je řešení traumat čelistí, rozštěpů patra a pysku, onemocnění slinných žláz a jazyka apod. Dále disponujeme odborností a vybavením k ortodontickým zákrokům.

Ortodoncie - veterinární ortodoncie je stomatologická specializace. Zabývá se korekcí chybného postavení zubů, při kterém jinak dochází k poškozování zubů sousedních, k traumatizaci měkkých tkání dutiny ústní, k hromadění zubního plaku a následné tvorbě zubního kamene. Existují různé metody řešení ortodontických vad. Od chirurgického zkrácení zubů, přes korekci prostřednictvím speciálních zubních kotviček a gumiček pro vyklopení zubů až po specializované aparátky tzv. „psí rovnátka“. Každý případ je řešen individuálně. Provádí se klinické vyšetření pacienta, pořízení fotodokumentace a následně je klientovi poskytnuto vysvětlení jednotlivých možností korekce. Klientům můžeme nabídnout konzultace a řešení ortodontických vad rovněž i ve spolupráci se specializovanou veterinátrní stomatologickou laboratoří.

Onkologie »

Onkologie - tento v současné době ještě mladý obor veterinární medicíny se soustřeďuje na nádorová onemocnění. Každý nádor se chová zcela odlišně, a to jak povahou svého růstu, tak i povahou škodlivých projevů na organismus. Právě zde proto platí dvojnásob silně, že včasná diagnostika je základem úspěšné léčby. Kromě klinického vyšetření nám k tomu napomáhá rozbor krve, RTG a sonografické vyšetření a především biopsie podezřelé tkáně a její histologický rozbor. V terapii nádorových onemocnění kromě chirurgických metod používáme i řadu chemoterapeutických protokolů nebo imunomodulačních látek (látky pro stimulaci nebo tlumení imunity).

Porodnictví a gynekologie »

Porodnictví a gynekologie - tato oblast veterinární medicíny se zabývá fyziologií a patofyziologií pohlavních orgánů samic. V diagnostice změn a chorob se především opíráme kromě klinického vyšetření o hematologické a biochemické vyšetření krve včetně zjištění hladiny pohlavních hormonů, které nám pomáhají spolu s cytologií poševního stěru stanovit vhodné datum krytí. Provádíme kastrace, císařské řezy, zjištění, zda je fena či kočka kastrovaná, a další.

Medicína drobných a exotických zvířat »

Medicína drobných a exotických zvířat - našim klientům jsme v této problematice schopni nabídnout základní i rozšířené klinické vyšetření, samozřejmě včetně odběrů a zpracování vzorků krve a tkání, RTG a sonografického vyšetření. Provádíme chirurgické zákroky, ošetření v oblasti stomatologie a úpravu vadného chrupu a samozřejmě očkování. Disponujeme plně vybaveným prostorným teráriem, přizpůsobujícím se jednotlivých druhům pacientů.

Felinní medicína »

Felinní medicína - kočky jsou v současné době v celosvětovém měřítku nejoblíbenějšími domácími mazlíčky a rozvoj medicíny v této oblasti je velmi dynamický. Zaměření na problematiku kočičí medicíny řeší důležité problémy v oblasti prosperity koček. Disponujeme samostatnou hospitalizací speciálně uzpůsobenou pro kočičí pacienty. Jsme členy Mezinárodní společnosti pro medicínu koček a držiteli certifikátu Cat friendly clinic (Klinika přátelská ke kočkám).

Neurologie »

Neurologie - poruchy vědomí, křečové stavy, poruchy chování, poruchy chůze a držení těla - to vše může být důsledek neurologického (týkající se nervové soustavy) onemocnění. Stejné příznaky však mohou mít i pacienti s vnitřním onemocněním, mnohdy i ortopedickým. Proto je velmi důležité provést kompletní vyšetření včetně odběru krve a provést i speciální neurologické vyšetření. Naše pracoviště kromě těchto vyšetření provádí i RTG vyšetření, kontrastní RTG vyšetření a odběr mozkomíšního moku k dalšímu vyhodnocení. jsme vybavení též kompletním instrumentáriem na operace páteře.