Informace o zpracování osobních údajů poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2019/679 (dále jen Nařízení GDPR)

Veterinární klinika Na Weilovně, zastoupená MVDr. Stloukalem Alešem, IČ: 70923167 jakožto správce osobních údajů svých klientů, Vás tímto informuji o plnění jednotlivých bodů v souladu s Nařízením GDPR.

Osobní údaje

  • Jméno a příjmení klienta,
  • adresa,
  • telefonní číslo a
  • e-mailová adresa

jsou údaje potřebné pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče ((informace o stavu pacienta, sdělení výsledků vyšetření apod.) Zpracování osobních údajů přímo ukládá právní úprava určením povinnosti vést dokumentaci o poskytované veterinární péči. Je to důležité pro identifikaci majitele ošetřeného zvířete nebo provádění administrativnáích údajů. Osobní údaje chovatele, pro kterého je vydáván petpas, jsou předány a zpracovány Komoře veterinárních lékařů.

Dále právní úprava vyžaduje, aby veterinární služba byla řádně vyúčtována a evidována. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů.

Zákazník (chovatel) se zpracováním osobních údajů souhlasí.

V případě udělení souhlasu může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů o chovateli zvířete – souhlas je vždy informovaný a konkrétní, co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, chovatel má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje, které jsou požadovány, může zákazník vždy odmítnout / poskytnout. Pokud jsou to údaje, jejichž poskytnutí je povinné, v tom případě není možné související službu poskytnout.

Uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem = správcem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele.