Weilovna je veterinární zařízení s operačním sálem vybaveným i pro náročné a ne zcela běžné zákroky. Co děláme pro to, abychom vašeho miláčka zbytečně netrápili?

Plánované operace mohou plnit účel preventivní nebo léčebný. Nejčastěji operujeme psy, kočky, králíky a morčata. Vedle plánovaných operací provádíme také operace akutní, jejichž cílem je zachránit život nebo minimalizovat zdravotní újmu zvířete.

V dalším textu popíšeme průběh plánované operace. Při akutní operaci můžeme postupovat jinak podle okamžitých potřeb pacienta.

Příprava na operaci

Příprava začíná vylačněním neboli hladovkou, která předchází možnému dávení před zákrokem nebo po něm. Nejde o nic menšího než o riziko vdechnutí zvratků a vzniku tzv. aspirační pneumonie neboli zánětu plic.

Doba hladovění záleží na typu operace a pohybuje se v rozmezí 9–12 hodin. U fretky nebo králíka je podstatně kratší. Příjem tekutin stačí přerušit 1–2 hodiny před zákrokem. S postupem určeným pro vaše zvířátko vás samozřejmě předem seznámíme.

Předoperační vyšetření

Rozsah předoperačního vyšetření přizpůsobujeme zdravotnímu stavu pacienta, jeho věku a typu zákroku. Nezbytné je klinické vyšetření, často doplněné krevním testem. Může následovat EKG, rentgenologické a sonografické vyšetření, příp. vyšetření pomocí počítačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance.

Cílem předoperačních vyšetření je zhodnotit kondici pacienta, posoudit rizika zákroku a zvolit vhodná anestetika. Správná volba anestetik je zvlášť u starších, chronicky nemocných či jinak citlivých zvířat zcela zásadní.

Anestezie

Až na úplné výjimky se operace provádí v celkové injekční nebo inhalační anestezii, vždy po dohodě a se souhlasem majitele zvířete.

Pokud je zvíře klidné a spolupracující, anestetikum aplikujeme pomocí nitrožilního katetru. Je-li vyplašené nebo agresivní, nejprve ho zklidníme nitrosvalovou injekcí se sedativem. U malých zvířat můžeme využít anestetického boxu nebo masky.

Po aplikaci anestetika a léků, které potlačí bolestivé reakce organismu, pokračujeme v anestezii inhalační nebo injekční cestou. Používáme k tomu určené přístroje a injekční dávkovače.

U spícího pacienta po celou dobu monitorujeme dechovou a srdeční frekvenci, hladiny krevních plynů, krevní tlak a rektální teplotu. Kontrola stabilní tělesné teploty je velmi důležitá hlavně u pacientů s méně než deseti kilogramy hmotnosti. U nich až do probuzení používáme vyhřívací systémy.

Operační zákrok

Operaci vede erudovaný veterinární lékař s pomocí veterinární, příp. i anesteziologické sestry. U složitějších operací nastupuje druhý lékař-asistent nebo další odborný personál.

Délka operačního zákroku závisí na jeho typu a závažnosti. Již předoperační příprava od usínání přes holení, dezinfekci, polohování a rouškování pacienta může zabrat několik desítek minut.

Samotný zákrok samozřejmě neprotahujeme. Snažíme se, aby čistý operační čas (interval mezi prvním řezem a posledním stehem) nepřekračoval 90 minut. To je doba, po kterou otevřená rána bez větších problémů odolává infekčnímu tlaku. Většinu preventivních operačních zákroků zvládáme do 60 minut.

Rizika operací

Zvíře je živý organismus, do kterého úplně nevidíme. To je důvod malého, avšak reálného rizika banálních i fatálních komplikací během operace nebo po ní.

Pravděpodobnost komplikací minimalizujeme pečlivým plánem celé operace od určení počtu asistujících lékařů a sester přes kontrolu všech přístrojů a nástrojů po dostupnost šicího materiálu a krevních náhrad.

Pooperační péče

Po skončení zákroku ošetříme operační ránu. Aby si ji zvířátko nerozlízalo a nerozškrábalo, nasadíme mu nepopulární, avšak nezbytnou ochranu (límce, oblečky). Pak ho z operačního sálu přemístíme do pooperačního kotce nebo boxu. Zpravidla pokračujeme v podávání infuzního roztoku, léků proti bolesti a v monitorování životních funkcí.

Operace končí probuzením pacienta a komplexní kontrolou. Podle druhu zákroku, zdravotního stavu, schopnosti pohybu či příjmu potravy následuje jedno- nebo vícedenní hospitalizace. Většinou ale není nutná a zvíře si můžete odvést či odnést ještě v den operace (obvykle odpoledne) do domácího ošetřování.

Majitele poučíme o podávání medikamentů, možnosti prvního příjmu tekutin a potravy. Seznámíme ho s možnými pooperačními komplikacemi a jejich příznaky, při nichž by bylo nutno se na nás znovu obrátit. K radosti majitelů, chlupatých pacientů i nás samotných je takových případů velmi málo.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.