Pokud to umožní zdravotní stav zvířete, cenu všech úkonů a služeb vám vždy sdělíme předem osobně či telefonicky. Zaplatit u nás můžete hotově nebo kartou.

Urgentní příplatky
Slevy
Běžné veterinární úkony
Laboratorní úkony
Diagnostické úkony
Stomatologické úkony
Anestezie
Preventivní operace
Operace měkkých tkání
Operace tvrdých tkání
Zprostředkované veterinární úkony
Možnost pojištění léčebných výloh
Příklad stanovení ceny zákroku
Upozornění

Ceny platné od 1. 1. 2023 uvádíme včetně 21 % DPH. Skutečné ceny úkonů se mohou od zde uvedených lišit až o 20 %. Důvodem jsou události, které (zejména u operačních úkonů) nelze předjímat. Navýšení ceny ošetření může způsobit také nutná pomoc personálu s fixací zvířete, pokud na ni nestačí sám majitel.

Urgentní (pohotovostní) příplatky

Za ošetření pacientů o víkendu nebo ve svátek, v hodinách večerní ordinace nebo mimo ordinační hodiny účtujeme jednorázový příplatek.

Příplatek za ošetření mimo ordinační dobu můžeme účtovat i v případě, kdy je zákrok zahájen v ordinační době, nelze ho v ní ale řádně dokončit. Při tom vždy přihlížíme ke konkrétní situaci.

 • Večerní ordinace ve všední dny 360 Kč
 • Ordinace o víkendech a svátcích 500 Kč
 • Ošetření mimo ordinační hodiny 1200 Kč

Slevy

Při vakcinaci, čipování a vystavení pasportu u štěňat a koťat poskytujeme individuální slevy.

Běžné veterinární úkony

 • Klinické vyšetření psa nebo kočky — 480 Kč
 • Klinické vyšetření drobného savce — 240 Kč
 • Konzultace — 380 Kč
 • Vakcinace štěněte proti psince a parvoviróze — 550 Kč
 • Kompletní vakcinace psa včetně vztekliny — od 570 Kč
 • Intranasální vakcinace psa proti psincovému kašli (není součástí základního schématu) — 680 Kč
 • Vakcinace kočky bez vztekliny — 520 Kč
 • Vakcinace králíka — 510 Kč
 • Vakcinace psa proti borelióze — 860 Kč
 • Vakcinace psa proti tetanu — 510 Kč
 • Vakcinace psa proti vzteklině na 3 roky — 370 Kč
 • Čipování včetně čipu bez registrace — 640 Kč
 • Vystavení pasportu pro psa, kočku nebo fretku — 530 Kč
 • Vystavení a archivace receptu — 60 Kč
 • Aplikace léku pod kůži nebo do svalu — 50 Kč
 • Aplikace léku nitrožilní — 160 Kč
 • Odběr krve se zpracování vzorku k dalšímu vyšetření — 280 Kč
 • Evakuace análních žlázek — 150 Kč
 • Stříhání drápků — 150 Kč
 • Kontrola zdravotního stavu po stanovení diagnózy — od 290 Kč
 • Hospitalizace — od 660 Kč/den

Laboratorní úkony

 • Vyšetření krevního obrazu včetně odběru krve — 885 Kč
 • Biochemické vyšetření krve včetně odběru — od 920 Kč
 • Stanovení hladiny progesteronu (odběr krve, konzultace, výsledek do 30 minut) — 680 Kč
 • Vyšetření močového sedimentu s konzultací — 380 Kč
 • Cytologické vyšetření s konzultací — od 520 Kč
 • Koprologické vyšetření trusu flotací — 320 Kč

Diagnostické úkony

 • Rentgen (1. projekce) — 620 Kč
 • Rentgen (každá další projekce) — 380 Kč
 • Kontrastní rentgen — od 2500 Kč
 • Rentgen k oficiálnímu posouzení (DKK, DKL, spondyloze, OCD) — od 2400 Kč
 • Stomatologický rentgen — od 1200 Kč
 • Sonografie březosti — 680 Kč
 • Sonografie dutiny břišní — 800 Kč
 • Sonografie srdce — 1400 Kč
 • Sonografie prostaty, močových cest — 780 Kč
 • Kontrolní sonografie — 740 Kč
 • Otoskopie — 330 Kč
 • Oftalmologické vyšetření — 660 Kč
 • Ortopedické vyšetření bez RTG — 600 Kč
 • Cystocentéza — 430 Kč
 • Předoperační vyšetření — od 2200 Kč
 • Geriatrické vyšetření — od 3000 Kč
 • Bronchoskopie — od 3000 Kč
 • Gastroskopie — od 4000 Kč
 • Artroskopie — od 11 000 Kč

Stomatologické úkony

 • Stomatologická úprava chrupu u hlodavce — od 720 Kč
 • Odstranění zubního kamene a vyleštění zubů — od 2400 Kč
 • Kontrola tlamy, odstranění zubního kamene, vyleštění příp. extrakce zubů — od 3400 Kč
 • Endodontické ošetření jednoho zubu (plomba) — od 5500 Kč
 • Korekce špatného postavení zubů — od 12 000 Kč

Anestezie

 • Intramuskulární anestezie — 240 Kč
 • Intravenózní anestezie — 420 Kč
 • Inhalační anestezie — od 1600 Kč
 • Monitoring — 460 Kč

Preventivní operace

 • Kastrace kocoura — 1100 Kč
 • Kastrace kočky — 2500 Kč
 • Kastrace březí kočky — 3200 Kč
 • Kastrace psa — 2500–5000 Kč
 • Kastrace fenky — 3500–8000 Kč
 • Kastrace drobného savce — od 1500 Kč

Operace měkkých tkání

 • Operace torze žaludku — od 15 000 Kč
 • Odstranění kožních útvarů — od 2000 Kč
 • Onkologické operace — od 7000 Kč
 • Plastické operace — od 5000 Kč
 • Porod císařským řezem u fenky — od 6000 Kč
 • Porod císařským řezem u kočky — 4000 Kč
 • Operace v dutině břišní (odstranění cizích těles) — od 5000 Kč
 • Odstranění močových kamenů — od 5000 Kč
 • Operace pupeční kýly — od 2000 Kč

Operace tvrdých tkání

 • Operace fraktur s vnitřní fixací — od 8000 Kč
 • Operace fraktur s externí fixací — od 5000 Kč
 • Operace ruptury kolenních vazů extrakapsulární stabilizací — od 8000 Kč
 • Operace ruptury kolenních vazů TTA rapid — od 24 000 Kč

Zprostředkované veterinární úkony

 • Histologické vyšetření — od 800 Kč
 • Cytologické vyšetření — od 600 Kč
 • Dermatopatologie včetně odběru — od 3820 Kč
 • Chemická analýza močových kamenů — od 880 Kč

Možnost pojištění léčebných výloh

Proti mnoha výlohám na léčbu úrazů, nemoci či plnění odpovědnosti majitele zvířete se můžete pojistit u pojišťovny Petexpert. Jsme smluvním pracovištěm této pojišťovny.

Příklad stanovení ceny zákroku

Onkologická operace fenky. Odstranění mléčné lišty s preventivní kastrací, hmotnost zvířete do 10 kg: 11 200 Kč vč. 21 % DPH

Operace sestává z těchto úkonů:

 • Předoperační vyšetření 14 dní před plánovaným zákrokem (klinické vyšetření, odběr a vyšetření krve, RTG dutiny hrudní, vyšetření moči — 2400 Kč
 • Anestezie (zavedení intravenózní kanyly, úvod do anestezie, intubace, monitoring, vedení inhalační anestezie, záznam v anesteziologickém protokolu, medikamenty — 2000 Kč
 • Příprava na operaci (holení, příprava operačního pole, přenos na operační sál, polohování, rouškování, příprava nástrojů, šicího materiálu a personálu — 800 Kč
 • Operace (preventivní kastrace, odstranění mléčné lišty, uzávěr rány — 1 lékař, 1 sálová sestra, 1 anesteziologické sestra) — 4600 Kč
 • Pooperační péče (přenos pacienta do pooperačního boxu, monitoring do úplného probuzení, extubace, pokračování v infuzní terapii, odebrání vzorků na histopatologické vyšetření, vypracování lékařské dokumentace, stanovení kontrol, předání pacienta do domácího prostředí s poučením majitele) — 1000 Kč
 • Úklid místa pro předoperační přípravu, operačního sálu, pooperačního boxu, dezinfekce, likvidace komunálního, nebezpečného a infekčního materiálu, roušek, jednorázového obleku, rukavic ad. — 400 Kč

Operace obvykle trvá 3–4 hodiny. V ceně není zahrnuto histologické vyšetření vzorku v externí laboratoři (od 800 Kč).

Upozornění

Zákroky vyžadující anestezii provádíme pouze po předchozím objednání, vyjma akutních neodkladných a život ohrožujících situací. Objednat se můžete i na všechny konzultace, kontroly a vakcinace. Přednost vždy mají akutní a předem objednaní klienti.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.