Nová diagnostika onemocnění ledvin.

Zjistit více »

GDPR - Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2019/679 (dále jen Nařízení GDPR)

Veterinární klinika Na Weilovně, zastoupená MVDr. Stloukalem Alešem, IČ: 70923167 jakožto správce osobních údajů svých klientů, Vás tímto informuji o plnění jednotlivých bodů v souladu s Nařízením GDPR.

Osobní údaje

Jméno a příjmení klienta

Adresa

Telefonní číslo

E-mailová adresa

jsou potřebné pro plnění smlouvy o poskytnutí veterinární péče

(informace o stavu pacienta, sdělení výsledků vyšetření,...).

Zpracování osobních údajů ukládá přímo právní úprava – povinnost vést dokumentaci o poskytované veterinární péči – důležité pro identifikaci majitele ošetřeného zvířete – např.vydání petpasu – jsou tyto údaje o chovateli, pro kterého vystavuji petpas předány a zpracovány Komoře veterinárních lékařů.

Dále právní úprava vyžaduje, aby veterinární služba byla řádně vyúčtována a evidována – zpracování nezbytných údajů pro splnění náležitostí účetních a daňových dokladů apod.

Zákazník/chovatel se zpracováním souhlasí

V případě udělení souhlasu může dojít ke zpracování rovněž dalších osobních údajů o chovateli zvířete – souhlas je vždy informovaný a konkrétní, co do účelu, rozsahu a doby zpracování osobních údajů, chovatel má právo jej kdykoliv odvolat.

Osobní údaje, které jsou požadovány, může zákazník vždy odmítnout / poskytnout. Pokud jsou to údaje, jejichž poskytnutí je povinné, v tom případě není možné související službu poskytnout.

Uchovávání osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou a v rozsahu nezbytně nutném k dosažení daného účelu zpracování, tj. po dobu trvání smluvního vztahu mezi poskytovatelem = správcem a zákazníkem a následně pak po dobu, kterou je poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů a to vždy právě v rozsahu nezbytném pro splnění povinností poskytovatele.