Onkologická onemocnění se nevyhýbají žádným živým tvorům, tedy ani psům a kočkám. Při včasném podchycení jsou naštěstí léčitelná.

Onkologická onemocnění způsobují nekontrolovatelné dělení buněk v těle pacienta. Častěji se vyskytuje u starších zvířat.

Nádory (tumory) se obecně dělí na nezhoubné (benigní) a zhoubné (maligní). Zhoubné nádory se vyznačují agresivním růstem a tvorbou metastáz v dalších orgánech.

Diagnóza

Nejčastěji nás navštíví majitel zvířátka s tím, že na něm našel nějakou bouličku. To je ten lepší případ. Celá řada počínajících onkologických změn spatřit ani nahmatat nejde, protože se probíhá uvnitř těla. Může vyvolávat i řadu nespecifických příznaků, které lze je snadno podcenit: nechutenství, zvracení, průjem, hubnutí, kašel, kulhání, křeče a mnoho dalších.

Někdy na onkologické onemocnění přijdeme při preventivním vyšetření krve, když ve vzorku odhalíme tzv. paraneoplastický syndrom. Jde o změny krevního obrazu a biochemických parametrů, které u jinak zdravého pacienta mohou naznačit onkologický problém.

Diagnóza spočívá v potvrzení existence nádoru a určení jeho typu. Děje se tak odběrem malého množství vzorku tenkojehelnou biopsií. Zákrok je jednoduchý a zvíře nijak nezatěžuje.

Objev rakovinotvorné buňky onkologickou diagnózu potvrdí, absence nálezu ji ale bohužel nevyloučí. Konečný verdikt s přesnou charakteristikou (gradingem) novotvaru poskytne histologické vyšetření. To už je metoda invazivní a vyžaduje operativní zákrok. Při něm, v optimálním případě, nádor rovnou odstraníme. Někdy je třeba odstranit i zasažený orgán nebo jeho část.

Bohužel, nádor nemusí být jasně ohraničený. Pokud tkáněmi prorůstá, odstranění nemusí být možné. Ale i vynětí pouhé jeho části může pacientovi dočasně ulevit a nám pomoci s určením typu novotvaru.

Součástí diagnostiky je i určení stagingu neboli rozsahu změn a metastáz v okolí nádoru, v mízních uzlinách a celém těle. Používáme vyšetření krve, rentgenové nebo sonografické vyšetření příp. CT nebo MRI vyšetření na externím pracovišti.

Onkologické onemocnění krve, tj. leukémii a její typ, určíme vyšetřením krevních buněk a kostní dřeně. K odběru kostní dřeně je nutná celková krátkodobá anestezie. Vzorky odesíláme na specializovaná pracoviště. Výsledky máme obvykle do týdne.

Nejčastější onkologická onemocnění

U psů se velmi často se setkáváme s onkologickými změnami mléčné lišty (fen), mastocytomy převážně v kůži, lymfomy, osteosarkomy (u velkých plemen psů) nebo karcinomy močového měchýře. Velká část nádorů je naštěstí benigních (nezhoubných).

Kočky jsou nádorovými chorobami ohroženy méně než psi, zato pak většinou jde o maligní (zhoubné) nádory. Některé souvisejí s infekční kočičí leukémií. Nejčastěji se setkáváme s lymfomy a karcinomy mléčné žlázy u starých koček.

Terapie

I veterinární medicína zná různé terapeutické metody, které vedou k úplnému vyléčení nebo aspoň prodloužení života a zmírnění projevů onemocnění. Základním předpokladem úspěšné léčby je včasná a přesná diagnostika. Zlatým standardem je kompletní chirurgické odstranění nádoru.

Po určení gradingu a stagingu používáme různé chemoterapeutické léčebné protokoly. Principem léčby je chemické ničení nekontrolovaně se množících nádorových buněk. Používá se jako samostatná léčba nádorů vysoce citlivých na chamoterapeutika, jako prevence metastáz po předchozím chirurgickém odstranění nádoru, ke zvýšení citlivosti nádorů k ozařování nebo ke zlepšení kvality života zvířete, pokud už nádor nelze operovat.

Chemoterapeutické léky většinou podáváme ambulantně pomocí injekce nebo infuze. Některé léky lze podávat i v domácím prostředí ve formě tablet. Délka a průběh léčby závisí na typu nádoru. Léky se obvykle podávají v několika pravidelných cyklech, např. jednou za 7 nebo 14 dní, po dobu několika měsíců. V průběhu léčby pravidelně kontrolujeme krevní obraz a funkci jater a ledvin.

Nejčastějšími vedlejšími účinky chemoterapie jsou nechutenství, nevolnost, zvracení a průjem. Zvířata ale chemoterapie snášejí lépe než lidé. Většina zvířecích pacientů ji zvládne bez větších potíží. Případné komplikace jsme schopni zvládnout běžně dostupnými léky. Na některé typy nádorů lze použít i radioterapii (ozařování), dostupnou na externích specializovaných pracovištích.

Paliativní péče

Pacientů v terminálních stadiích nebo těm, u nichž si majitel už další léčbu nepřeje, poskytneme profesionální paliativní terapii. Omezuje traumatizující projevy onemocnění, zejména bolestivé stavy nebo zvracení. Součástí péče je i konzultace okamžiku, kdy přistoupit k eutanázii.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.