Onemocnění oka může mít mnoho podob a také mnoho příčin. Oftalmologické problémy se mohou týkat pouze oka a jeho okolí, ale může se jednat i o problém spojený se zdravím celého organismu. Mezi problémy oka patří traumata, vrozená onemocnění, infekční nemoci, degenerativní onemocnění a onemocnění spojená se systémovými onemocněními.

Traumata

Poranění oka je jeden z nejčastějších problémů, s kterými se na naší klinice setkáváme. Může se jednat o rány způsobené klacíkem, travinou, drápkem či důsledek konfliktu mezi více zvířaty. Pokud se jedná o poranění víčka, není těžké si takové rány všimnout, protože zpravidla hodně krvácí. Pokud se však jedná o poranění rohovky, ne vždy musí být zranění ihned patrné. Při mírnějších zranění může zvíře pouze mhouřit oko nebo více slzet, ale i v takových případech může dojít ke zhoršení problému, pokud se včas neléčí. Většina poranění oka vyžaduje akutní ošetření veterinářem.

Vrozená onemocnění

Jedná se o problémy spojené se špatným vývojem oka a jeho okolí. Patří sem například i patologické postavení víček, kdy špatný náklon hrany víčka způsobí permanentní dráždění oka. Tato onemocnění se musí řešit chirurgicky

Zánětlivá onemocnění

Onemocnění způsobené bakteriemi, viry nebo plísněmi (infekční onemocnění) jsou také častými problémy, které se objevují častěji u koček než u psů. Nejčastěji se projevují zarudnutím, otokem víček a výtokem hustého sekretu z oka. Infekční onemocnění ve většině případů způsobuje změny na obou očích.

Zánětlivé onemocnění však nemusí být způsobeno pouze patogeny, ale může se jednat i problémy autoimunitní. Při takových onemocněních zánětlivé změny na oku vznikají z důvodu nepřiměřené reakce imunitního systému. S těmito změnami se můžeme často setkat například u německého ovčáka.

Degenerativní onemocnění

Onemocnění objevující se častěji u starších zvířat. Nejčastějším onemocněním u starších zvířat je katarakta známá častěji jako šedý zákal. Při tomto problému dochází k zakalení čočky a může být příčinou zhoršení nebo dokonce i ztráty zraku u starších zvířat.

Problémy na oku u starších zvířat nemusí být pouze degenerativní. Často se u takových pacientů můžeme setkat s útvary na víčku, které mohou traumatizovat rohovku oka a způsobovat závažná poranění. V takových případech je nutné jejich chirurgické odstranění.

Problémy spojené se systémovými nemocemi

Může se jednat o zvýšení tlaku, hormonální problémy, metabolická onemocnění, záněty nebo onkologie. Velké množství celkových onemocnění se může projevit na očích Vašeho zvířete.

V tomto článku je zmíněna pouze malá část z onemocnění, která mohou postihnout oko zvířete. Vzhledem k citlivosti a náchylnosti oka je potřeba při jakýchkoliv změnách co nejdříve navštívit veterinárního lékaře.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.