Neurologické potíže vznikají poruchou činnosti centrálního nervového systému, tj. mozku, míchy, periferních nervů a svalů. Řadíme sem i onemocnění vnitřního ucha.

S neurologickými problémy může zvíře přijít na svět, nebo se s nimi setká později v důsledku úrazu, infekce či primárních interních onemocnění.

Diagnostika

Diagnostika není úplně jednoduchá. Na poruchu může ukazovat pouhá změna chování pejska či kočičky. Neznalost povahy zvířete nebo zavádějící popis jeho chování ale často vedou ke zcela mylným závěrům. Tady umějí pomoci zvířecí psychologové z řad velmi zkušených chovatelů.

Obtížná ovladatelnost, projevy strachu, agrese či močení a kálení mimo záchod (u koček) jsou obvykle poruchami chování. Jen zřídka mají neurologickou příčinu. Úspěšnost rozlišení závisí na diagnostických zkušenostech ošetřujícího lékaře. Máme k dispozici řadu testů (vyšetření krve nebo mozkomíšní tekutiny), vlastní rentgenový přístroj s přímou digitalizací nebo externí počítačovou tomografii (CT) a magnetickou rezonanci (MRI).

Syndrom kognitivní dysfunkce (CCDS)

CCDS se objevuje u psů ve vysokém věku, kterého se dožili — paradoxně — dík kvalitní zdravotní péči. Jde o jakousi psí podobu Alzheimerovy choroby, při které dochází k nevratným změnám stárnoucích mozkových buněk. Projevuje se zmateností, štěkáním proti stěně, bezcílným chozením odnikud nikam a nespavostí.

Řada doplňků dokáže degenerativní proces zpomalit a zlepšit vnímání okolního světa. Orientační test CCDS je dostupný na http://starnouci-pes.cz.

Epilepsie

Epilepsie je častější u psů než u koček. Může být vrozená a může se rozvinout později. Diagnostika epilepsie je tzv. vylučovací: když vyloučíme všechny možné příčiny křečí, kterými se její záchvat projevuje, zůstane nám právě epilepsie.

Při ojedinělých a krátkých záchvatech není třeba zvíře léčit. Pokud k léčbě po dohodě přistoupíme, půjde o terapii doživotní.

U prvního záchvatu, je-li mírný, nemusíme panikařit. Drtivá většina z nich trvá jen chvíli. Velmi nám ale pomůže, když záchvat zaznamenáte na telefon a nahrávku nám pošlete. I kdyby se měly záchvaty opakovat jen zřídka, důkladné vyšetření pacienta je velmi důležité.

Poporodní eklampsie fen

Eklampsii signalizuje náhlá změna chování fenky. Příčinou je tak banální věc jako snížení hladiny vápníku v krvi čerstvé matky. Přitom jde o život ohrožující stav a vyžaduje co nejrychlejší aplikaci kalcia.

Hluchota

Hluchota je častou vrozenou vadou zcela bílých koťat a štěňat. Samozřejmě, ohluchnout mohou všichni psi i kočky ať už v důsledku infekcí, nebo věku — stejně jako lidé. Kromě povinného vyšetření uší a zkoušky zvukových podnětů můžeme sluch ověřit i tzv. BEAR testem. Jde o měření elektrické aktivity ve sluchovém aparátu pomocí speciálního přístroje. Používá se např. u predisponovaných štěňat, a to od jednoho měsíce věku.

Obrny víček, pysků a ucha

Obrny mohou být částečné i celkové, dočasné i trvalé. Například obrna víčka spojená s poruchou lícního nervu nemá často žádnou zjevnou příčinu. Doprovází ji povislý pysk či ucho nebo vyhřezlá mžurka (třetí oční víčko). Terapie neexistuje. Nasazujeme podpůrné prostředky a doufáme, že se problém během několika týdnů upraví. Je zásadně důležité kompenzovat nedostatečné vlhčení oka vhodnými očními kapkami.

Obrny končetin, bolestivé stavy, hrbení

Hrbení, bolestivé stavy nebo ochrnutím jedné či více končetin může ukazovat na problémy s míchou. Příčinou bývá onemocnění meziobratlové ploténky, různé záněty, problémy s postavením obratlů nebo přítomnost nádoru. Typickým hostem na našem operačním stole bývá jezevčík, náchylný k výhřezům meziobratlových plotének. S přesnou a včasnou diagnózou umíme mnoho potíží zcela vyléčit.

Náklon hlavy, ztráta rovnováhy

Poruchy vestibulárního aparátu, umístěného ve vnitřním uchu a zodpovědného za udržování rovnováhy, způsobují náklon hlavy až padání zvířete k postižené straně. Onemocnění má mnoho možných příčin, léčení je zdlouhavé a nemusí zabránit trvalým následkům. Naštěstí pro samo zvíře to nebývá zásadní hendikep. Vstaneme a jdeme dál!

Kulhání

Někdy je složité poznat, zda pacient kulhá z důvodů ortopedických, nebo neurologických. Zvláště u starších psů se příčiny rády kombinují. Na místě je proto důkladné neurologické a rentgenologické vyšetření.

Moderní metodou je PCR vyšetření geneticky podmíněných vad. Zjišťujeme jím, jestli je zvíře zdravé, přenašečem vadného genu, nebo postižené. Důvodů pro tato vyšetření přibývá.

Řada chorob je typická pro konkrétní plemena. Např. degenerativní myelopatie postihuje nejčastěji ovčácká plemena. Projevuje se kulháním na zadní končetiny a nejistou zádí. Bohužel, lék na toto onemocnění opět nemáme, vhodnou medikací můžeme projevy toliko mírnit.

Paralýza laryngu, slabost, snížená výkonnost, zvracení

Záchvatové problémy s dýcháním, zvracení, unavitelnost nebo ztráta výkonu — to všechno může souviset s některou z interních chorob, která má sekundární neurologické projevy. Příkladem budiž snížená funkce štítné žlázy nebo cukrovka. Odhalením a léčba primárního problému je zásadní, neurologický deficit už ale může zvíře trápit po celý zbytek života.

Záněty v centrálním nervovém systému

Záněty CNS způsobují infekce, toxiny nebo jiné záněty vyvolané špatnou funkcí imunitního systému. Příčiny hledáme vyšetřením mozkomíšní tekutiny. Nejznámějším zánětem je asi tetanus. Ten pro psa znamená několikatýdenní hospitalizaci, která bohužel nemusí skončit propuštěním. Obecně je léčba zánětů CNS zdlouhavá a velmi náročná.

Záněty periferních nervů

Celková slabost a ochablost končetin, vinou níž zvířátko jen bezvládně leží, může mít původ v generalizovaném onemocnění periferních nervů. Příčiny nejsou vždy známé, terapie existuje pouze podpůrná. Majitele čeká náročná a dlouhodobé péče.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.