Retroviry nevyvolávají vzpomínky na veselé kousky vašich koťat, ale dvě zákeřná a neléčitelná onemocnění: kočičí imunodeficienci (FIV) a leukémii (FeLV).

Virus FIV se přenáší především pokousáním toulavou nekastrovanou kočkou nebo kocourem. Nákaza se přenáší i z březí matky na koťata, ne ale nutně na všechna. Jednou nakažená kočka zůstává infekční po celý zbytek života. K rozvoji klinického onemocnění dochází až po několika letech od nákazy, tzn. u koček středního a staršího věku.

Kočičí imunodeficience

Klinickým příznakem nastupujícího onemocnění FIV je imunosuprese (oslabení imunity) a z ní vyplývající sekundární bakteriální, plísňové, kvasinkové, parazitární nebo virové infekce. 

Diagnóza je obvykle založena na průkazu sérových protilátek proti virovému proteinu. K prokazatelnému zvýšení protilátek dochází až 12 týdnů po infekci a u některých koček se nemusí projevit vůbec. Dostatečně intenzivní imunitní odpověď tak chybí a kočky zůstanou séronegativní.

Očkování proti FIV bohužel neexistuje.

Kočičí leukémie

Onemocnění FeLV se šíří všemi tělními sekrety. Hlavní cestou infekce je oronazální přenos (nosem a tlamou) prostřednictvím infikovaných slin. Není to úplně rychlé. Podmínkou je déletrvající kontakt s infikovanými sekrety např. při vzájemné péči o srst, takže se častěji vyskytuje u koček žijících ve skupinách. Diagnóza kočičí leukémie je založena na průkazu antigenu.

K nákaze jsou mnohem vnímavější mladé kočky, které pak do 3–5 let nemoci podléhají. U mnoha pozitivních koček se objevuje lymfom anebo anémie. Infekce může způsobovat imunosupresi a následné sekundární infekce, o kterých jsme se zmínili už u choroby FIV. 

Jedinou účinnou ochranou před kočičí leukémií je vakcinace.

Testujte

Specifická terapie obou onemocnění bohužel neexistuje, lze však nasadit léky, které účinky viru zmírňují. Důležitá je především prevence sekundárních onemocnění, rychlé rozpoznání a okamžité zahájení jejich léčby a ochrana dalších koček včasnou a důslednou izolací pacienta. 

Testování na přítomnost FIV a FeLV standardně vyžadují chovatelské kluby i chovatelé a mělo by se rutinně provádět při výskytu jakéhokoliv onemocnění kočky, bez ohledu na její věk, negativní výsledky předchozích testů nebo stav vakcinace.

Na Weilovně můžete svou kočku nechat kdykoliv otestovat. Testování je poměrně rychlé, výsledky budete znát do třiceti minut. 

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.