Weilovna nese jméno po továrně rodiny Weilů, která kdysi stála nedaleko naší kliniky.

Začátky

Příbramskou firmu rodiny Weilů založili v roce 1889 Karel Reichner, obchodník se dřevem na Březových Horách, a Josefa Weilová (* 1858 Trhové Dušníky, † 1942 Terezín). Předmětem podnikání byla “výroba a prodej náhrobních věnců z perel, růženců, jich součástek a poutnického zboží”. 

V roce 1903 majitelé vystavěli novou továrnu na strategickém místě poblíž příbramského nádraží. Místu se začalo říkat Na Weilovně. 

V letech 1903–1912 se do řízení firmy zapojil Josefin manžel David Weil (* 1852 Vysoká u Příbramě, † 1912 Příbram). Roku 1919 se stala majetkem rodiny Weilů pod názvem “Bratří Weilové a spol., továrna poutního a kovového zboží v Příbrami čp. 134/IV”. Později se společníky staly děti Weilových Oskar (* 1892, † 1945 Londýn), Leo (* 1883, † 1942) a Marta (*1886, † po 1967), provdaná Raková.

(Další syn Otto (*1884, † po 1921 Praha) od roku 1909 vlastnil firmu “Otto Weil & Co. – továrna na výrobu kovového zboží v Příbrami čp. 191/V”, která produkovala převážně zrcadla.)

Sláva příbramské továrny

Hlavním předmětem podnikání firmy Weilových bylo, jak už jsme uvedli, poutní zboží prodávané z katalogů nebo na objednávku. Zpod Brd putovalo do USA, Itálie, Rumunska či Jugoslávie. Postupně o ně začali mít zájem i obchodníci z Jižní Ameriky, Egypta, Arábie a Středního Východu. Na export šla většina produkce. 

Velmi zajímavá byla personální politika firmy. Zaměstnanci se řídili přísným pracovním řádem, získali ale pojištění a další sociální výhody, jako třeba závodní stravování. Jejich počet se pohyboval mezi padesáti a devadesáti.

Nacistická a komunistická perzekuce

Když okupační orgány vyhlásily nad židovským majetkem nucenou správu, v květnu 1940 převzala továrnu rodiny Weilů okupační správanárodní správce. Část rodiny pak zahynula v koncentračních táborech. 

Roku 1948 byl podnik znárodněn, začleněn do firmy Rudné a tuhové doly Příbram a v roce 1957 vymazán z obchodního rejstříku. Tak neslavně skončila sláva podniku rodiny Weilů.

Zdroj: DOLEŽALOVÁ, Pavla, 2013. Nástin historie Továrny bratří Weilů na poutní a kovové zboží v Příbrami. Podbrdsko XX, s. 108–138.

Nemůžete najít informace?

Zavolejte 724 277 230 nebo nám napište.