Onkologie

Onkologie - tento v současné době ještě mladý obor veterinární medicíny se soustřeďuje na nádorová onemocnění. Každý nádor se chová zcela odlišně, a to jak povahou svého růstu, tak i povahou škodlivých projevů na organismus. Právě zde proto platí dvojnásob silně, že včasná diagnostika je základem úspěšné léčby. Kromě klinického vyšetření nám k tomu napomáhá rozbor krve, RTG a sonografické vyšetření a především biopsie podezřelé tkáně a její histologický rozbor. V terapii nádorových onemocnění kromě chirurgických metod používáme i řadu chemoterapeutických protokolů nebo imunomodulačních látek (látky pro stimulaci nebo tlumení imunity).