Medicína drobných a exotických zvířat

Medicína drobných a exotických zvířat - našim klientům jsme v této problematice schopni nabídnout základní i rozšířené klinické vyšetření, samozřejmě včetně odběrů a zpracování vzorků krve a tkání, RTG a sonografického vyšetření. Provádíme chirurgické zákroky, ošetření v oblasti stomatologie a úpravu vadného chrupu a samozřejmě očkování. Disponujeme plně vybaveným prostorným teráriem, přizpůsobujícím se jednotlivých druhům pacientů.