Retrovirové infekce koček

Tyto viry jsou u koček zodpovědné za dvě zákeřná a neléčitelná onemocnění, a to FeLV (virus kočičí leukémie) a FIV (virus imunodeficience koček).

Přenos FIV se uskutečňuje především pokousáním. Ve většině případů se jedná o nekastrované potulující se kocoury a divoké kočky. Je možný přenos z matky na koťata, ale je třeba si uvědomit, že ne všechna koťata od infikované kočky musí být nutně nakažená. Pokud je kočka jednou infikována, zůstává infikována po celý život. K rozvoji klinického onemocnění v důsledku FIV dochází až po několika letech od expozice viru, tzn. nejčastěji u koček středního a staršího věku.


Nejtypičtější je výskyt klinických příznaků, která jsou výsledkem imunosuprese a sekundární bakteriální, plísňové, kvasinkové, parazitární nebo virové infekce. Diagnóza je založena většinou na průkazu sérových protilátek proti virovému proteinu. Testy na zjištění protilátek vychází jako pozitivní až po dostatečném navýšení protilátek, ke kterému dochází za 12 týdnů po infekci. U některých koček se nemusí vyvinout dostatečně intenzivní imunitní odpověď a zůstávají séronegativní.
FeLV se šíří všemi tělními sekrety, ale hlavní cestou infekce je oronazální přenos prostřednictvím infikovaných slin. Aby došlo k přenosu, je potřeba déletrvající kontakt s infikovanými sekrety (např. vzájemná péče o srst), a proto se vyskytuje častěji u koček žijících ve skupinách. Virem jsou infikované mnohem častěji mladé kočky a obvykle do věku 3-5 let po expozici podléhají onemocnění v důsledku infekce. U značné části pozitivních koček se objevuje lymfom anebo anémie. Infekce může způsobovat také imunosuprese a tím pádem sekundární infekce, tak jako se to mu děje v případě FIV. Diagnóza je založena na průkazu antigenu.
Specifická terapie obou onemocnění bohužel neexistuje, lze však nasadit léky redukující efekt viru na postiženou kočku. Pro kontrolu onemocnění je důležitá především prevence sekundárních onemocnění, rozpoznání a okamžité zahájení léčby sekundárních infekcí a snižování rizika infikování dalších koček těmito viry.Testování na přítomnost těchto virů je běžně vyžadováno chovatelskými kluby a chovateli koček a mělo by být též rutinně prováděno při výskytu jakéhokoliv onemocnění kočky, bez ohledu na její věk, negativní výsledky předchozích testů a stav vakcinace.Na Veterinární klinice Na Weilovně můžete své kočky nechat otestovat na zjištění přítomnosti těchto virů. Testování je poměrně rychlé – jeho výsledky jsou známy nejdéle do třiceti minut.Veterinární klinika na Weilovně připravila pro své klienty slevu na provedení testu retrovirové infekce na měsíc listopad.Můžete tedy své kočky nechat otestovat za příznivější cenu.

31. října 2013   |