Odstranění zubního kamene

Zubní kámen je velmi častým zdravotním problémem psů i koček, který může sloužit jako spouštěč dalších onemocnění (blíže k tomuto tématu pojednáváme v článku Onemocnění parodontu). Je proto vhodné, aby byl pravidelně odstraňován.


Odstranění zubního kamene se na naší klinice provádí v celkové anestezii, kterou lze vést nitrožilně (což je standardem) i inhalačně. Během zákroku pacienta trvale monitorujeme, pacient je temperován a je mu podáván infuzní roztok. Inhalační anestezii doporučujeme zejména geriatrickým pacientům a pacientům s narušeným zdravotním stavem (například při onemocnění kardiovaskulárního systému nebo u epileptiků). Samotné odstranění zubního kamene spočívá v jeho odstranění pomocí ultrazvuku a následného leštění zubů.

U některých pacientů je provedení zákroku velmi jednoduché. Někdy je však nutné provést rentgenogram zubů, který lékaři pomáhá určit, zda je zub a jeho okolí natolik narušeno, že se musí provést extrakce (trhání) zubu. Trhání zubů je potom v řadě případů velmi náročný úkon, jehož náročnost závisí mj. na tom, jaké délky a kolik kořenů trhané zuby mají. Je také nutné počítat s možnou infekcí rány a s aplikací antibiotik.

Každé ošetření začíná klinickým vyšetřením a anamnézou, které se případně doplňuje dalším specializovaným vyšetřením, kterým je například biochemické vyšetření krve, při kterém zkontrolujeme správnou funkci jater, ledvin a hladinu glukózy v krvi. Eliminujeme tak rizika, která jsou s anestézií spjata, a odhalíme případná skrytá onemocnění těchto vnitřních orgánů, která se zatím klinicky neprojevují, což umožní jejich následné řešení.

Po provedení zákroku majitelům podrobně vysvětlíme možnosti domácí péče o ústní dutinu pacienta. Vysvětleny tak jsou metody čištění zubů pomocí zubních kartáčků a speciálních zubních past, případně použití dentálních přípravků, které se přidávají do krmení nebo do vody.

Celkové náklady na zákrok se odvíjejí od všech výše uvedených okolností případu a vždy jsou v zásadě individuální – podle potřeb jednoho každého pacienta (což prakticky vylučuje např. sdělení nákladů po telefonu či e-mailu bez toho, aniž by lékař shlédl stav chrupu pacienta a posoudil jeho celkový zdravotní stav).

Pro skutečně komplexní péči o pacienty nabízíme provedení biochemického vyšetření krve před každým zákrokem, kdy má být odstraněn zubní kámen. Navštívíte-li nás v průběhu měsíce října, provedeme před zákrokem biochemické vyšetření krve pacienta zcela bezplatně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

1. října 2014   |