NABÍDKU SLUŽEB ROZŠIŘUJEME O PÉČI MALÝCH PŘEŽVÝKAVCŮ - OVCE, KOZY

Nabízíme výjezdovou službu jak preventivní, tak diagnostickou veterinární péči včetně běžných chirurgických zákroků.
Můžete využít také koprologické vyšetření trusu Vašich zvířat, pro odhalení stále častěji se vyskytujících rezistencí parazitů k odčervovacím prostředkům.
Správně nastavený odčervovací a vakcinační program Vám šetří peníze a Vašim zvířatům zdraví.


13. října 2016   |