Chemoterapie u psů a koček

Nádorová onemocnění patří k nejčastějším onemocněním u psů a koček. Existuje několik možností jak s onemocněním bojovat. Jednou z možností je nasazení chemoterapie. U většiny majitelů vyvolá slovo chemoterapie negativní odezvu, protože si představí člověka po chemoterapii, kterému vypadaly všechny vlasy, je unavený a trpí nevolností. Zvířata však snáší chemoterapii oproti člověku poměrně dobře.


Jedním z důležitých faktorů je to, že si nemohou uvědomovat, že trpí nádorovým onemocněním, a nemusí proto na rozdíl od lidí čelit dopadům onemocnění na psychiku. Je také velmi důležité si uvědomit, že u zvířat je prioritou potlačit onemocnění, ne ho zcela vyléčit jako je tomu u lidí.

Chemoterapie není samozřejmě úplně bez rizika. Léčba spočívá v podávání léků, kterým se říká cytostatika, a které se aplikují buď injekčně, ve formě tablet, případně kombinací obou forem. Záleží na typu zvoleného chemoterapeutického protokolu. Tablety podávají majitelé doma, na injekční aplikace („kapačky“) dochází pacient na kliniku. Injekční aplikace cytostatik trvá několik hodin, není však nutná hospitalizace pacienta na klinice. Vždy je důležitá úzká spolupráce majitele a veterinárního lékaře, který navrhne dle typu nádorového onemocnění a stavu pacienta vhodný léčebný protokol.

Cytostatika působí tím způsobem, že napadají rychle se dělící buňky. Zasahují tak především buňky nádoru, jejichž zničení je cílem léčby. Zasáhne však také buňky zažívacího ústrojí, v důsledku čehož pacienti mohou trpět apatií, anorexií, případně i zvracením. Těmto nežádoucím účinkům se dá předcházet podáváním léků na podporu zažívání a zamezení zvracení, případně snížením dávek cytostatik. Dalšími rychle se dělícími buňkami jsou buňky kostní dřeně. Proto je nutné před nasazením chemoterapie a v jejím průběhu provádět pravidelné vyšetření krevního obrazu - zvíře, které má nedostatek bílých krvinek, je náchylné k banálním infekcím, které pro něj mohou být i smrtelné. Dále je nutné pravidelně vyšetřovat funkci ledvin a jater.

Aplikace cytostatik přináší i určitá rizika pro majitele ošetřovaných zvířat. Protože se cytostatika vylučují hlavně močí a výkaly, měli by majitelé být opatrní při manipulaci s exkrementy (užívat např. rukavice). To platí i v případě, kdy pacient zvrací. Pokud by se pacient poranil a krvácel, je opět důležité použití rukavic. Sliny však nepředstavují pro majitele velké nebezpečí, protože k vylučování cytostatik slinami dochází pouze v malé míře. Pokud jsou ale v domácnosti těhotné ženy nebo malé děti v předškolním věku, chemoterapii nelze doporučit.

Chemoterapie může vašemu psovi nebo kočce prodloužit život o několik měsíců, ale i let. Řekněte sami, není rok v životě psa vlastně dost dlouhá doba?

9. srpna 2015   |