Borelióza a anaplazmóza – onemocnění přenášené klíšťaty

V tomto krátkém článku se podíváme blíže na dvě častá onemocnění, kterými může být Váš zvířecí kamarád postižen – na lymskou boreliózu a na anaplazmózu. Riziko, že se těmito onemocněními Vaše zvíře nakazí, není malé, neprovedete-li potřebná preventivní opatření. Obě onemocnění mají totiž jednoho „společného jmenovatele“ – a tím je kousnutí klíštětem.


Lymská borelióza
Lymská borelióza je v Evropě široce rozšířené onemocnění přenášené především klíšťaty druhu Ixodes ricinus. Způsobuje ho spirochéta (bakterie) Borrelia burgdorferi, která se množí v klíšťatech a hostitele napadá prostřednictvím slin klíšťat.

Po kousnutí klíštětem se klinické příznaky vyvíjí jen u některých jedinců, neboť značně záleží na stavu imunitního systému pacienta. Symptomy se mohou objevit od 2 do 6 měsíců od přisátí klíštěte. Mezi symptomy onemocnění patří nejčastěji horečka, epizodické kulhání, zvětšené mízní uzliny, hubnutí, bolesti svalů, deprese a nechuť k jídlu. Vzácnějším symptomem je pak srdeční selhání, selhání ledvin nebo neurologické příznaky jako křeče, zvýšená agrese apod.

Pro toto onemocnění bohužel neexistuje jednoznačná diagnostika. Onemocnění se totiž neprojevuje žádnými specifickými změnami v hematologickém obraze ani výsledcích biochemického vyšetření. Sérologická pozitivita udává jen napadení spirochétami, ale neprokazuje probíhající aktivní infekci. V současné době existuje množství komerčně dostupných rychlých testů, které mohou odezvu pacientova organismu na napadení boreliózou detekovat. Samy o sobě však boreliózu prokázat nemohou. Je proto nutné výsledky vyšetření dát do souvislosti s napadením pacienta klíštětem a hlavně s rychlou pozitivní odezvou na nasazenou antibiotickou terapii. I přes nasazení příslušných antibiotik a jejich minimální aplikaci 30 dní dvakrát denně však může dojít k recidivě onemocnění.

Nejlepší prevencí onemocnění je vakcinace s následnou revakcinací za 3 týdny a poté jednou ročně. Doporučujeme však užívat i dalších preventivních prostředků, například antiparazitárních obojků, pipet či tablet.

Budete-li mít zájem o vakcinaci Vašeho zvířecího kamaráda, jsme připraveni Vám tuto službu poskytnout. Stejně tak jsou na naší veterinární klinice k dispozici antiparazitární obojky, pipety a tablety.

 


Anaplazmóza
Další onemocnění, které má stejného přenašeče jako borelióza, je anaplazmóza.

Toto onemocnění může vyvolávat zvracení, průjem, bolestivost a ztuhlost svalů, anorexii a hubnutí. Může vyvolávat i příznaky neurologické povahy. Původcem tohoto onemocnění je bakterie Anaplasma phagocytophilum. Po napadení klíštětem postačuje k přenosu této bakterie z klíštěte do organismu pacienta 24-48 hodin. V případě napadení klíštětem je tedy podstatná i doba, která uplyne od samotného kousnutí, po odstranění parazita.

Doporučujeme provádět pravidelná testování na toto onemocnění (alespoň jednou ročně), neboť mnozí pacienti nevykazují výše uvedené symptomy ani 21 dní poté, co byli infikováni. Pravidelné testování zvyšuje šanci na včasnou detekci onemocnění a terapie tak může být zahájena dříve, než se u pacienta objeví závažné příznaky. U psů, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku, což jsou zejména psi pastevečtí, lovečtí a záchranářští, se doporučuje provádět testování pravidelně 2x ročně, vždy na jaře a na podzim.

Včasné odhalení onemocnění a zahájení odpovídající léčby je velmi důležité, neboť u mnoha pacientů dochází po překonání akutní fáze onemocnění k přechodu do jeho chronicity.

Vedle pravidelného testování doporučujeme důkladně vaše psy ošetřovat příslušnými antiektoparazitiky, které v prvé řadě zamezí napadení psa přenašečem onemocnění - klíštětem.

 

31. prosince 2014   |