Veterinární klinika Na Weilovně Příbram.

Veterinární klinika Na Weilovně

Veterinární klinika na Na Weilovně je první veterinární klinikou, která byla na Příbramsku zřízena. Již více než 15 let poskytuje vysoký standard služeb v preventivní a léčebné péči o psy, kočky a další malá zvířata a exoty. Klinika disponuje prostornými nadstandardně vybavenými ordinacemi a operačním sálem umožňujícím též specializovanou diagnostiku a terapii. Disponuje rovněž potřebnými prostory pro hospitalizaci pacientů.

Péči o pacienty zajišťuje tým lékařů a sester s dlouhodobými zkušenostmi, garantující profesionální a odborný přístup ke každému jednotlivému pacientovi. Všichni lékaři i sestry se trvale vzdělávají a prohlubují své znalosti v nových diagnostických a léčebných metodách v souladu s aktuálními poznatky veterinárního lékařství.

Veterinární klinika poskytuje jak běžné služby spočívající například v poradenství, čipování a očkování zvířat, ale také služby specializované, vyžadující náležitou odbornou úroveň a patřičné technické vybavení. Specializované služby poskytujeme v oblastech ortopedie, stomatologie, oftalmologie, kardiologie, dermatologie, neurologie, onkologie, porodnictví a gynekologie, gastroenterologie, urologie, ORL, felinní medicíny a medicíny drobných a exotických zvířat. Naše klinika je "Cat fiendly" a splňuje přísná kritéria programu WellCat Mezinárodní společnosti pro medicínu koček. Šetrné a odborné zacházení s kočkami je u nás samozřejmostí!

Cílem veterinární kliniky Na Weilovně je poskytovat dostupné služby na vysoké odborné úrovni tak, aby se Vašim zvířecím miláčkům dostalo co nejkvalitnější péče. Neváhejte se na nás obrátit! Těšíme se na Vaši návštěvu!E-mail Veterinární klinika Na Weilovně Příbram.


5/2016    Co nového v měsíci:
Květen
Cat Friendly Clinic

S potěšením Vám oznamujeme, že se naše veterinární klinika jakožto člen Mezinárodní společnosti pro medicínu koček stala po splnění přísných kritérií jedním z pěti pracovišť v ČR, které získaly certifikát Cat friendly clinic (klinika přátelská ke kočkám).

Tento certifikát osvědčuje vysoký standard péče o kočičí pacienty a odpovídající vybavení kliniky. Cílem držitelů tohoto certifikátu je zvýšit pohodu kočičích pacientů, poskytnout jim šetrnou a odbornou péči a omezit stres spojený s návštěvou kliniky a případnou hospitalizací.

PŘEDÁNÍ FINANČNÍHO DARU V ÚTULKU LAZEC

23.3.2016 předal pan doktor Aleš Stloukal
spolu s veterinární sestřičkou Kateřinou Smolovou
finanční dar v hodnotě 20.000,- Kč
za Veterinární kliniku Na Weilovně
paní Marcele Trefné, vedoucí v psím útulku Lazec.
Pan doktor s paní Trefnou o psech připravených k adopci vzájemně pohovořili.
Finanční obnos byl získán prodejem tomboly a dražbou obrazů.
Tímto děkujeme všem za projevenou důvěru.


Veterinární klinika Na Weilovně, Nádražní 131, 261 01 Příbram IV, telefon: 724 277 230, klinika@weilovna.cz, www.weilovna.cz