Veterinární klinika Na Weilovně Příbram.

Veterinární klinika Na Weilovně

Veterinární klinika na Na Weilovně je první veterinární klinikou, která byla na Příbramsku zřízena. Již více než 12 let poskytuje vysoký standard služeb v preventivní a léčebné péči o psy, kočky a další malá zvířata a exoty. Klinika disponuje prostornými nadstandardně vybavenými ordinacemi a operačním sálem umožňujícím též specializovanou diagnostiku a terapii. Disponuje rovněž potřebnými prostory pro hospitalizaci pacientů.

Péči o pacienty zajišťuje tým lékařů a sester s dlouhodobými zkušenostmi, garantující profesionální a odborný přístup ke každému jednotlivému pacientovi. Všichni lékaři i sestry se trvale vzdělávají a prohlubují své znalosti v nových diagnostických a léčebných metodách v souladu s aktuálními poznatky veterinárního lékařství.

Veterinární klinika poskytuje jak běžné služby spočívající například v poradenství, čipování a očkování zvířat, ale také služby specializované, vyžadující náležitou odbornou úroveň a patřičné technické vybavení. Specializované služby poskytujeme v oblastech ortopedie, stomatologie, oftalmologie, kardiologie, dermatologie, neurologie, onkologie, porodnictví a gynekologie, gastroenterologie, urologie, ORL, felinní medicíny a medicíny drobných a exotických zvířat.

Cílem veterinární kliniky Na Weilovně je poskytovat dostupné služby na vysoké odborné úrovni tak, aby se Vašim zvířecím miláčkům dostalo co nejkvalitnější péče. Neváhejte se na nás obrátit! Těšíme se na Vaši návštěvu!E-mail Veterinární klinika Na Weilovně Příbram.


4/2014    Co nového v měsíci:
Duben

Nová hospitalizace pro kočičí pacienty

Veterinární klinika Na Weilovně vybudovala jako samostatnou, stavebně technicky oddělenou místnost zcela novou hospitalizaci pouze pro kočičí pacienty. Vaše kočky tak budou umístěny v novém, komfortním a klidném prostředí, bez kontaktu se psími pacienty. Zvýší se tak jejich pohodlí při léčbě a rekonvalescenci a nebudou vystaveny stresu z vizuálního kontaktu se psy nebo s jejich pachem. Jednotlivé hospitalizační boxy jsou prostorné, hygienické a vyhřívané a jsou vybaveny též odpočívadly (sedátky). Pro podpoření pohody kočičích pacientů rovněž aplikujeme kočičí feromony.

V rámci poskytování vysokého standardu péče usiluje naše klinika o to, aby se u nás Vaše kočky cítily jako doma. Jsme proto rádi, že našim kočičím pacientům můžeme jako jediní v regionu nabídnout komfortní prostředí pro hospitalizaci.

Nová ordinace, přístrojové vybavení a rozšíření služeb!

Vážení klienti, s potěšením Vám oznamujeme, že jsme dokončili kompletní rekonstrukci jedné z našich ordinací. Kromě nového, přívětivého prostředí Vám při péči o Vaše domácí mazlíčky nyní můžeme nabídnout i využití těch nejmodernějších diagnostických přístrojů - digitálního barevného dopplerovského ultrasonografu SonoScape a přímo digitalizovaného RTG přístroje. Kromě snazšího a přesnějšího stanovování diagnóz je též samozřejmostí, že si v případě zájmu budete moci snímky pořízené těmito přístroji odnést např. na CD.

Rozšiřujeme také služby kliniky na poli oftalmologie, a proto jsme pořídili moderní tonometr TonoVet, určený pro rychlé, přesné a bezbolestné určení nitroočního tlaku, které nebude vyžadovat lokální anestezii pacienta ani nebude na újmu jeho pohodlí. Pro provádění specializovaných zákroků na oční rohovce je naše klinika nově vybavena diamantovou bruskou Alger Brush. Disponujeme také přístrojem PanOptik pro provádění monokulární nepřímé oftalmoskopie - vyšetřování očního pozadí.


O Vaši maximální spokojenost a zdraví Vašich domácích mazlíčků se stará profesionální tým složený z veterinárních lékařů a veterinárních asistentek:

  • MVDr. Aleš Stloukal
  • MVDr. Ivana Virágová
  • MVDr. Iveta Melicharová
  • Bc. Lenka Vítková
  • Kateřina Smolová
Ordinační hodiny a specializaci lékařů můžete nalézt zde.
Chovatelské stanice: Basset Hound | Flat Coated Retriver | Pyrenejský horský pes a Čínský chocholatý pes | Ginever

Naši partněři: Automotoklub zdravotně postižených motoristů | Registr zvířat | Ochrana fauny | Krmiva SPECIFIC | Výchova psů

Veterinární klinika Na Weilovně, Nádražní 131, 261 01 Příbram IV, telefon: 318 623 250 a 724 277 230, klinika@weilovna.cz, www.weilovna.cz